پارس فانال P&F

بی متال (رله حرارتی) پارس فانال مدل PFR22 رنج تنظیم: ۲۲-۱۶