پارس فانال P&F

بی متال (رله حرارتی) پارس فانال مدل PFR40 رنج تنظیم: ۳۶-۲۴