پارس فانال P&F

بی متال (رله حرارتی) پارس فانال مدل PFR85 رنج تنظیم: ۶۵-۴۵