کلید محافظ موتور (MPCB) یا کلید حرارتی پارس فانال برای حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه در موتور استفاده می گردد. تفاوت کلید حرارتی و بی متال در این است که بی متال مدار فرمان را قطع می کند ولی کلید حرارتی پارس فانال مستقیما سه فاز مدار قدرت را قطع می کند و باعث قطع شدن موتور می شود.

کلید حرارتی

کلید محافظ موتور (MPCB) یا کلید حرارتی یکی از تجهیزات مورد استفاده در تابلو های فرمان موتوری می باشد که از آن برای حفاظت در برابر اضافه ‌بار و اتصال کوتاه در موتور استفاده می شود.

کلیدهای حرارتی برای حفاظت موتور در برابر جریان حرارتی و جریان مغناطیسی مورد استفاده قرار می گیرند:

جریان حرارتی: در صورت اعمال بار اضافه به موتور، جریان کشی موتور بیشتر شده و موتور شروع به داغ شدن می‌کند. به این جریان ، جریان حرارتی گفته می‌شود.

جریان مغناطیسی: زمانی که در الکتروموتور اتصال کوتاه ( بین دو فاز یا اتصال بدنه و فاز/نول یا اتصال فاز و نول) رخ می‌دهد نیز موتور داغ می‌کند. به این جریان ، جریان مغناطیسی گفته می‌شود.