برق صنعتی

 برق صنعتی کنترل سه فازی است که وارد یک شبکه کارخانه یا کارگاه میگردد. درواقع این جریان سه فاز از طریق تجهیزات برق صنعتی برای خاموش و روشن، کنترل کردن و تامین توان مورد نیاز وسایل صنعتی مورد استفاده می باشد.

در ادامه می‌توان گفت که به کنترل و مصرف انرژی الکتریکی در یک کارگاه یا کارخانه  گفته می‌شود. همچنین تکنیک‌ها و روش‌هایی که برای نظارت و استفاده از برق در صنعتها استفاده می‌شود و در ساختمان‌های مسکونی، تجاری، بیمارستان‌ها و… کاربرد دارد نیز، تعریفی از این حوزه محسوب می‌شود.

کنتاکتور،بیمتال،کلید مینیاتوری،کلید محافظ جان،کلید هوایی،کلید حرارتی،اینورتر،کنترل فاز،چراغ سیگنال و … از انواع تجهیزات برق صنعتی میباشد.

27
27
27
27
27
29

کاربردها:

بطور کلی شامل موارد مختلف و متعددی میشود،که از آنها میتوان به کار با تابلو برق ،حفاظت شخصی،ماشین های الکتریکی،حفاظت از شبکه،دستگاه های برقی،مدارهای فرمان و قدرت و… اشاره کرد.

از دیگر کاربرد ها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

 •  کلید الکتریکی از نوع سه فاز را به کمک یک کلید صفرو یک گردان روشن و خاموش می‌کنیم.

 • خاموش و روشن کردن موتور تک فاز به کمک کلید گردان.

 •  راه اندازی کردن پمپ آب کشاورزی ویا یک پمپ شناور سه فاز به کمک کلیدی به نام ستاره مثلث.

 • روشن خاموش کردن کمپرسور به کمک یک کنتاکتور.

 • کنترل کردن یک موتور به وسیله یک رله هوشمند.

 • مواقعی که می‌خواهیم موتور یک نوار نقاله را روشن کنیم.

 • زمانی که برق سه فاز ورودی یک کارگاه را به کمک چند کلید اتوماتیک بین تجهیزات مختلف کارگاه تقسیم می‌کنیم.

 • زمانی که توان راکتیو یک کارگاه را به کمک چند عدد خازن کنترل و کاهش می‌دهیم.

 • زمانی که مقدار جریان هر یک از فازهای یک کارگاه یا یک ساختمان مسکونی،تجاری را به کمک آمپرمتر دیجیتالی تابلویی برروی درب یک تابلو برق نمایش می‌دهیم.

 • مواقعی که می‌خواهیم روشنایی کارگاه رابه کمک یک کنتاکتور و دو شستی استارت و استاپ،خاموش و روشن کنیم.

 • وقتی که یک موتور سه فاز مربوط به راه اندازی نوار نقاله را به کمک دستگاهی بانام سافت استارت خیلی نرم و آرام راه اندازی می‌کنیم تا کمترین لرزشی در هنگام راه اندازی برروی نوار نقاله داشته باشیم.

 • زمانی که می‌خواهیم دور یک موتور سه فاز رابه کمک دستگاهی بانام درایو الکتریکی کنترل کنیم.

سوالات متداول

01کنترل یک موتور تکفاز از چه طریق ممکن است؟

کنترل موتور تکفاز در موارد بسیاری از طریق کلید های گردان یا کلید های سلکتوری امکانپذیر است.

02وظیفه کنتاکتور در تابلو برق چیست؟

کنتاکتور در تابلو برق در واقع  یک کلید اتوماتیک است ،که با اعمال ولتاژ کنتاکت ها یا تیغه های آن تغییر در وضعیت آن ایجاد میکندمیدهند.

03کلید مینیاتوری چیست؟

کلید مینیاتوری یا همان کلید MCB یکی از تجهیزات الکتریکی است،

که برای قطع بار، حفاظت و ایزولاسیون یک بخش مدار مانند موتورها، روشنایی، مدارهای کنترل و… بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلیدهای مینیاتوری در مدارهای فشار ضعیف از قبیل مصارف خانگی، روشنایی صنعتی، یا سایر کاربردهای تجاری به کار می‌روند.