رله الکترونیکی و نمایشگر تابلویی

نمایشگرها معمولا دارای رله هایی هستند، که قابل برنامه ریزی می باشند برای مثال در نمایشگر های دما می توان نمایشگر را به شکلی تنظیم کرد که درصورت رسیدن دما به حد خاصی یک رله روشن شود و از این رله در تابلو برق برای انجام عملی بصورت اتوماتیک کمک گرفت مانند روشن نمودن یک فن و یا بصدا درآوردن یک آژیر.