رله حرارتی(بی متال)

بیمتال یا رله حرارتی دستگاهی است که برای محافظت از موتورهای الکتریکی در تابلو برق های صنعتی استفاده می شود، که داخل آن سه تیغه وجود دارد،که هر کدام با دو فلز به همدیگر جوش خورده است و دور تیغه ها چند مدارسیم پیچیده شده است.

30
30
30
30
30
30
30
30
30
36
36
36
36
3
56