کنتاکتور هیوندای HYUNDAI

کنتاکتور قدرت هیوندای HYUNDAI،ساخت کشور کره جنوبی.

24
24
21
27
32
21
21
27
27
30
30
30
30
30
30

کاربرد ها

در راه اندازی موتورها و سیستم کنترلی آنها، بیمتال و کنتاکتور نقش عمده ای را ایفا می کنند.

مزیت کنتاکتور هیوندای

مهمترین مزیت کنتاکتور و بیمتال های هیوندای نسبت به برندهای مشابه در این است که:

متناسب با آمپراژهای گوناگون کنتاکتور، بیمتال هم سایز و هم اندازه آن وجود دارد.