کنتاکتور هیوندای HYUNDAI

کنتاکتور قدرت هیوندای HYUNDAI،ساخت کشور کره جنوبی.

7
6

کاربرد ها

در راه اندازی موتورها و سیستم کنترلی آنها، بیمتال و کنتاکتور نقش عمده ای را ایفا می کنند.

مزیت کنتاکتور هیوندای

مهمترین مزیت کنتاکتور و بیمتال های هیوندای نسبت به برندهای مشابه در این است که:

متناسب با آمپراژهای گوناگون کنتاکتور، بیمتال هم سایز و هم اندازه آن وجود دارد.