کلید محافظ جان (RCCB)

کلید مینیاتوری دستگاهی است که به طرز خودکار مدار الکتریکی را در هر شرایط غیر عادی در شبکه برق مانند اضافه بار و اتصال کوتاه قطع میکند،
و کلید های محافظ جان ایمن ترین دستگاه برای شناسایی و قطع جریان نشتی الکتریکی هستند.

41
41
41
41
41
36

کلید مینیاتوری (Miniature Circuit Breaker)

فیوز مینیاتوری یا به عبارت دیگر، کلید مینیاتوری (Miniature Circuit Breaker) یا به اختصار، MCB یکی ار پرکاربردترین تجهیزات الکتریکی است، که برای قطع بار، حفاظت و ایزولاسیون یک بخش مدار مانند موتورها، روشنایی، مدارهای کنترل و… بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلیدهای مینیاتوری در مدارهای فشار ضعیف از قبیل مصارف خانگی، روشنایی صنعتی، یا سایر کاربردهای تجاری به کار می‌روند.

کلید محافظ جان(Residual current circuit breaker)

اساس کار کلیدهای محافظ جان حفاظت در برق گرفتگی به صورت غیر مستقیم است یعنی در اتصال فاز به بدنه کاربرد دارد و این کلید در برابر تماس مستقیم با برق حفاظت ایمنی مطمئنی نخواهد داشت. در ادامه با جزئیات بیشتری با اصول عملکرد کلید محافظ جان آشنا می‌شویم.