ترمینال ریلی اونکا (ONKA)

32

ترمینال‌های ریلی :

ازآنجایی که از اسم این ترمینال مشخص است که قابل نصب شدن بر روی‌های فلزی در داخل تابلو برق می‌باشد.

و این تریمنال‌ها را میتوان به صورت خیلی ساده بر روی ریل نصب و یا جدا هم می‌توان کرد.

قابلیت جابه جایی بر روی ریل‌ها رو هم دارند ترمینال‌های ریلی برای تقسیم شدن بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند.