ترمینال MRK70 :

یکی از انواع اتصالات الکتریکی ترمینال‌های پیچی ONKA هستند که به کمک آن می‌توان یک سیم را به کمک یک پیچ به فلز هادی و رسانا و دیگر سیم‌ها اتصال دادو به این نوع اتصالات اتصالات الکتریکی می‌گویند. معروف هستند به منظور محکم کردن اتصال باید ترمینالی که پیچی است را بسته و جهت کم کردن اتصال ترمینال پیچی را باز می‌کنیم.

از دید کلی ترمینال‌ها وسیله یا ابزاری می‌باشند که به ما کمک بسیاری در صنعت می‌کنند و باعث می‌شوند که سیم‌های برق را منظم و و با ایمنی خیلی بالا در پروژه‌های خود استفاده کنیم.

پوشش و جنس خارجی این ترمینال‌ها معمولا از مواد پلیمری (عایق، پلاستیک، و. .) تشکیل می‌شوند که همین مواد باعث می‌شوند تا شخصی که استفاده می‌خواهد بکند با اطمینان بالاتری استفاده کنند. به غیر از اطمینان و کمترین خطر در استفاده کردن از ترمینال‌ها باعث زیبای و نظم بسیار عالی در تابلو برق ایجاد میکنند . و در زمانی که سیم‌ها نیاز به گره باشند و به صورت چند شاخه شدن هستند می‌شود زیرا یکی از کاربرد‌های اصلی ترمینال‌ها چند شاخه کردن یک رشته سیم ورودی و تبدیل آن به چند رشته سیم خروجی است.

 ترمینال‌های ریلی :

ازآنجایی که از اسم این ترمینال مشخص است که قابل نصب شدن بر روی‌های فلزی در داخل تابلو برق می‌باشد

و این تریمنال‌ها را میتوان به صورت خیلی ساده بر روی ریل نصب و یا جدا هم می‌توان کرد.

قابلیت جابه جایی بر روی ریل‌ها رو هم دارند ترمینال‌های ریلی برای تقسیم شدن بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند.