شاسی استارت و استپ دوبل سامسونگ

شاسی استارت و استپ دوبل فلزی که با کد فنی XB2-BA42 شناخته میشود ساخته کارخانه saummsong میباشد.

شاسی استارت و استپ دوبل در بیشتر مواقع جهت نصب در تابلو های برق صنعتی که فضای کمی دارند و نمیتوان از دو شاسی استارت و شاسی استپ تک استفاده کرد استفاده میکنند که میتوانند با یک شاسی دستگاه را هم روشن کنند و هم خاموش.

شاسی استارت و استپ دوبل از سه قسمت اصلی ساخته شده است که عبارتند از:

دکمه : دو دکمه فشاری سبز رنگ برای استارت و قرمز رنگ برای استپ

بدنه : فلزی که دکمه را به کنتاکت متصل میکند

کنتاکت: وسیله ای که از دکمه فرمان قطع و وصل را میگیرد و جریان را قطع یا وصل میکند.