جعبه شاسی تک خانه برند ماهان جهت انواع شاسی وسیگنال قطر 22mm.