جعبه شاسی تک خانه برند ماهان جهت انواع شاسی وسیگنال قطر ۲۲mm.