جعبه شاسی سه خانه برند ماهان جهت انواع شاسی وسیگنال قطر ۲۲mm.