کلید فرمانی یا گردون یک طرفه سامسونگ

کلید فرمانی یک طرفه فلزی که با کد فنی XB2-BD21 شناخته میشود ساخته کارخانه saummsong میباشد.

کلید فرمانی یک طرفه در بیشتر مواقع جهت نصب در تابلو های برق صنعتی برای کلید روشن و خاموش استفاده میشود

کلید فرمانی یک طرفه از سه قسمت اصلی ساخته شده است که عبارتند از:

دکمه : کلید چرخشی مشکی رنگ که به یک طرف میچرخد

بدنه : فلزی که دکمه را به کنتاکت متصل میکند

کنتاکت: وسیله ای که از دکمه فرمان قطع و وصل را میگیرد و جریان را قطع یا وصل میکند.