کلید فرمانی دو طرفه سامسونگ

کلید فرمانی دو طرفه فلزی که با کد فنی XB2-BD33 شناخته میشود ساخته کارخانه saummsong میباشد.

کلید فرمانی دو طرفه در بیشتر مواقع جهت نصب در تابلو های برق صنعتی برای کلید روشن و خاموش استفاده میشود

کلید فرمانی دو طرفه از سه قسمت اصلی ساخته شده است که عبارتند از:

دکمه : کلید چرخشی مشکی رنگ که به دو طرف میچرخد

بدنه : فلزی که دکمه را به کنتاکت متصل میکند

کنتاکت: وسیله ای که از دکمه فرمان قطع و وصل را میگیرد و جریان را قطع یا وصل میکند.