قارچی ساده سامسونگ

قارچی ساده فلزی که با کد فنی XB2-BC42 شناخته میشود ساخته کارخانه saummsong میباشد.

قارچی ساده در بیشتر مواقع جهت نصب در تابلو های برق صنعتی برای کلید استاپ لحظه استفاده میشود که هنگامی اتفاقی در کارکرد دستگاه ها میافتد بتوانند سریع دستگاه را متوقف کرد.

قارچی ساده از سه قسمت اصلی ساخته شده است که عبارتند از:

دکمه : دکمه فشاری قرمز رنگ که با فشردن در پایین قفل نمیشود.

بدنه : فلزی که دکمه را به کنتاکت متصل میکند.

کنتاکت: وسیله ای که از دکمه فرمان قطع و وصل را میگیرد و جریان را قطع یا وصل میکند.