شاسی استارت سامسونگ

شاسی استارت فلزی که با کد فنی XB2-BA31 شناخته میشود ساخته کارخانه saummsong میباشد.

شاسی استارت در بیشتر مواقع جهت نصب در تابلو های برق صنعتی استفاده میشود که با آن کنتاکتور یا مدار را روشن میکنند.

شاسی استارت از سه قسمت اصلی ساخته شده است که عبارتند از

دکمه رو : دکمه فشاری سبز رنگ

بدنه : فلزی که دکمه  را به کنتاکت متصل میکند

کنتاکت: وسیله ای که از دکمه فرمان قطع و وصل را میگیرد و جریان را قطع یا وصل میکند.