شاسی استاپ سامسونگ

شاسی استاپ فلزی که با کد فنی XB2-BA42 شناخته میشود ساخته کارخانه saummsong میباشد.

شاسی استاپ در بیشتر مواقع جهت نصب در تابلو های برق صنعتی استفاده میشود که با آن کنتاکتور یا مدار را قطع (خاموش) میکنند.

شاسی استاپ از سه قسمت اصلی ساخته شده است که عبارتند از

دکمه : دکمه فشاری قرمز رنگ

بدنه : فلزی که دکمه را به کنتاکت متصل میکند

کنتاکت: وسیله ای که از دکمه فرمان قطع و وصل را میگیرد و جریان را قطع یا وصل میکند.