جعبه شاسی دو خانه برند ماهان جهت انواع شاسی وسیگنال قطر 22mm.