جعبه شاسی دو خانه برند ماهان جهت انواع شاسی وسیگنال قطر ۲۲mm.