کلید محافظ جان

وظیفۀ محافظ جان، قطع خودکار مدار در مواقع وجود جریان های نشتی است. کلید جریان تفاضلی کلیدی است که اگر جمع جریان های خروجی از کلید با جمع جریان های ورودی به آن برابر نباشد ، یعنی بخشی از جریان هرچند کوچک، به جای برگشتن از طریق هادی مدار از راه دیگری مانند زمین به منبع برگردد، واکنش نشان داده و کلید را قطع می کند. ساخت محافظ جان با حساسیت بالا (چند میلی آمپر) امکان پذیر بوده و به همین دلیل در آن می توان بر خلاف شرایطی که در استفاده از فیوز وجود دارد از اتصال به زمین های با مقاومت زیاد استفاده کرد.

• وظایف اصلی کلید محافظ جان

۱- جلوگیری از تلفات انرژی

۲- حفاظت از جان انسان در مقابل برق گرفتگی

در واقع کلید محافظ جان یا (RCD (Residual Current Detector بر اساس حداکثر جریانی تعریف می شود که در بیش ترین زمان می تواند از بدن انسان بگذرد و خطر برق گرفتگی نداشته باشد و همین طور حداکثر جریانی که به تجهیزات و وسایل برقی صدمه نزند که به این مقدار در اصطلاح «حساسیت کلید محافظ جان» گفته می شود.