تایمر‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬وصل‬‬‬ DOT

سنجش‭ ‬زمان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬وصل‭ ‬برق‬‬‬‬‬
قابلیت‭ ‬انتخاب‭ ‬زمان‭ ‬از‭ ‬٪‭۵ ‬تا‭ ‬٪۱۰۰‭ ‬رنج‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬رنج‭ ‬های‭ ‬زمانی‭ ‬‮٣‬‭-‬‮۵/۱‬‮٠‬،‭ ‬۳۰‭-‬۱/۵،‭ ‬۶‮٠‬‭-‬‮٣‬،‭ ‬‮٣٠٠‬‭-‬‮١‬۶،‭ ‬۶‮٠٠‬‭-‬‮٣٠‬‭ ‬ثانیه،‭ ‬‮٣٠‬‭-‬۵‭/‬‮١‬،‭ ‬۶‮٠‬‭-‬‮٣‬‭ ‬دقیقه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
قابل‭ ‬ارائه‭ ‬با‭ ‬ولتاژهای‭ ‬‮١٢‬،‭ ‬‮٢‬۴،‭ ‬‮١١٠‬،‭ ‬‮٢٢٠‬،‭ ‬‮٣٨٠‬‭ ‬ولت‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دارای‭ ‬سیگنال‭ ‬وصل‭ ‬خروجی‭ ‬OUT‬‬‬‬

اصول کار 

مدل‭ ‬DOT‭: ‬هنگامی‌که‭ ‬ولتاژ‭ ‬تغذیه‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌هایA1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬اعمال‭ ‬می‌شود،‭ ‬زمانسنجی‭ ‬آغاز‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬انتخاب‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY،‭ ‬رله‭ ‬عمل‭ ‬کرده‭ )‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬۱۵‭ ‬از‭ ‬۱۶‭ ‬جدا‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬۱۸‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود‭( ‬و‭ ‬همزمان‭ ‬سیگنال‭ ‬OUT‭ ‬روشن‭ ‬می‌شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تا‭ ‬زمانی‌که‭ ‬ولتاژ‭ ‬تغذیه‭ ‬برقرار‭ ‬باشد،‭ ‬دستگاه‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬وضعیت‭ ‬باقی‭ ‬می‌ماند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
مدل‭ ‬DOTI‭: ‬دستگاه‭ ‬مشابه‭ ‬مدل‭ ‬DOT‭ ‬می‌باشد،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تفاوت‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬دو‭ ‬رله‭ ‬است‭. ‬یک‭ ‬رله‭ ‬لحظه‌ای‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬رله‭ ‬تأخیری‭. ‬عملکرد‭ ‬رله‭ ‬تأخیری‭ ‬مطابق‭ ‬توضیحات‭ ‬مدل‭ ‬DOT‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬لحظه‌ای‭ ‬با‭ ‬وصل‭ ‬شدن‭ ‬تغذیه‭ ‬دستگاه‭ ‬عمل‭ ‬کرده‭)‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬۲۵‭ ‬از‭ ‬۲۶‭ ‬جدا‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬۲۸‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود‭( ‬و‭ ‬تا‭ ‬زمانیکه‭ ‬ولتاژ‭ ‬تغذیه‭ ‬برقرار‭ ‬باشد،‭ ‬دستگاه‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬وضعیت‭ ‬باقی‭ ‬می‌ماند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

طریقه نصب 

۱. ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬به‭ ‬ولتاژ‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬تغذیه‭ ‬دستگاه‭ ‬وصل‭ ‬می‌شوند‭. ‬(بطور‭ ‬مثال‭ ‬فاز‭ ‬و‭ ‬نول‭ ‬برای‭ ‬۲۲۰V‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬فاز‭ ‬برای‭ ‬۳۸۰V‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ )
۲. ‬ترمینال‌های‭ ‬۱۵،‭ ‬۱۶،‭ ‬۱۸‭ ‬و‭ ‬۲۵،‭ ‬۲۶،‭ ‬۲۸‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬استفاده،‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬مداری‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬توسط‭ ‬تایمر‭ ‬قطع‭ ‬یا‭ ‬وصل‭ ‬شود‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مشخصات فنی

ولتاژ‭ ‬شبکه‭: ‬‮۰۲۲٠‬‭ ‬ولت‭ ‬متناوب‭ ‬‮١٠‬٪‭ ‬‭+‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
فرکانس‭ ‬شبکه‭:‬‭ ‬۵۰‭ ‬هرتز‭ ‬۵‭ ‬‭+‬‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬‬‬‬
تلفات‭ ‬داخلی‭: ‬حدود‭ ‬‮٢‬وات‭ ‬‬‬‬‬‬

IP ‬دستگاه : ‭‬‭ ‬IP20‬‬‬

دمای‭ ‬کاری‭: ‬۲۰-‭ ‬تا‭ ‬۵۰‭+ ‬درجه‭ ‬سانتیگراد‬‬‬‬‬‬
رطوبت‭ ‬کاری‭: ‬٪۱۵‭ ‬تا‭ ٪‬۸۵‬‬‬‬
جریان‭ ‬کنتاکت‭: ‬۶‭ ‬آمپر،‭ ‬۲۲۰‭ ‬ولت‭ ‬متناوب‭ ‬۶‭ ‬آمپر،‭ ‬۲۸‭ ‬ولت‭ ‬مستقیم‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
رله‭ ‬خروجی‭: ‬یک‭ ‬رله‭ ‬یک‭ ‬کنتاکت‭ ‬C/O‭ )‬مدل‭ ‬DOT‭ ‬) ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬دو‭ ‬رله‭ ‬یک‭ ‬کنتاکت ‭ ( ‬C/O‭ )‬مدل‭ ‬DOTI‭  ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬
عمر‭ ‬رله‭: ‬الکتریکال‭ ‬۱۰۰‭.‬۰۰۰‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬مکانیکال‭ ‬۱‭.‬۰۰۰‭.‬۰۰۰‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬