مولتی تایمر برنا

دارای ۵ مد کارکرد قابل برنامه ریزی است:

  • تایمر تاخیر در وصل/ قطع

  • تایمر تکرار کننده با شروع وصل / قطع

  • تایمر استارت مجدد

  • تایمر ستاره ـ مثلث

  • تایمر چپگرد ـ راستگرد

قابل تنظیم از ۰/۱ ثانیه تا ۹۹ ساعت

هر تابع دارای دو مد عملکرد به شکل شروع شمارش با کلید استارت یا اتصال برق

ابعاد ۷۳*۵۴*۸۷ mm

اصول کار

در شروع کار با دستگاه چنانچه روی حالت شروع شمارش با کلید استارت باشد تابع تنظیم شده به صورت چشمک زن قابل رویت است .برای شروع تنظیمات با کلید های Up و down تابع مورد نظر خود را انتخاب کنید. کلمات اختصار نشان داده شده به قرار زیر است:

پس از انتخاب فانکشن کلید  set را فشار دهید

کلمه Typ راخواهید دید در این قسمت نوع زمان بندی تایمر را مشخص می­کنید با فشردن دوباره کلید set وارد فضای مقدار دهی به این فانکشن خواهید شد

با کلید های UP و down مقدار این فانکشن را به قرار زیر تغییر دهید

  1. ثانیه – صدم ثانیه
  2. دقیقه – ثانیه
  3. ساعت – دقیقه

با فشار مجدد کلید set کلمه TyP.S را خواهید دید. در این قسمت نوع شروع شمارش تایمر ( با برقدار شدن یا کلید استارت)را مشخص می­کنید با فشردن دوباره کلید set وارد فضای مقدار دهی به این فانکشن خواهید شد.

با کلید های UP و down مقدار این فانکشن را به قرار زیر تغییر دهید

  1. شروع شمارش با کلید استارت
  2. شروع شمارش با برق دار شدن

با فشردن مجدد کلید set وارد تنظیم زمان خواهید شد که برای هر فانکشن متفاوت خواهد بود .

طریقه‌ی نصب 

ترمینال A1: نول ورودی دستگاه

ترمینالA2: فاز ورودی دستگاه

ترمینال ST: درصورتیکه تنظیم دستگاه در حالت استارت ازخارج باشد٬ با اتصال این ترمینال به ترمینال A2 دستگاه زمان سنجی را آغاز می‌کند. ترمینال‌های ۱۵٬۱۶٬۱۸ و ۲۵٬۲۶٬۲۸: کنتاکت‌های داخلی رله می‌باشد که با توجه به مد برنامه ریزی شده با مدارفرمان به صورت سری بسته می‌شود .