بی متال چینت CHINT

رله حرارتی (بی متال) برند چینت در رنج های مختلف.