کلیدهای اتوماتیک

کلید های اتوماتیک وظیفه قطع و وصل کردن جریان و ولتاژ برق به صورت ایمن را بر عهده دارند.

کاربرد کلید های اتوماتیک

جهت محافظت از سیستم های روشنایی، صنعتی و سایر تاسیسات در برابر خطا های شبکه از جمله اضافه بار و اتصال کوتاه از انواع کلید یا انواع فیوز استفاده می شود. اما با توجه به ناتوان بودن فیوز ها در قطع کاملا همزمان سه فاز و خطای زیاد فیوز ها در محافظت از شبکه در اکثر مواقع نمی توان از این وسیله جهت حفاظت مطمئن استفاده کرد. همچنین در بعضی از شبکه های توزیع می بایست به محض برگشت جریان یا ولتاژ یا کاهش بیش از حد ولتاژ، مدار به طور اتوماتیک قطع و پیغام های لازم ارسال شود. در بعضی موارد نیز ورود خودکار یا دستی دیزل ژنراتور یا ترانسفورماتور در شبکه توزیع جهت تداوم کار شبکه یا انجام تعمیرات دوره ای شبکه اجتناب ناپذیر می باشد؛ که فقط در این موارد می توان از کلید اتوماتیک استفاده نمود.

انواع کلید های اتوماتیک

از انواع کلید های اتوماتیک فشار ضعیف میتوان کلید مینیاتوری(MCB)،کلید اتوماتیک کمپکت(MCCB)،کلید هوایی(ACB)،کلید محافظ جان(RCCB) , و کلید حفاظت موتوری(MPCB) نام برد.

سوالات متداول

01کلید های اتوماتیک کمپکت به چند دسته تقسیم میشوند؟

کلید های اتوماتیک کمپکت به دو دسته قابل تنظیم(Adjustable)و غیر قابل تنظیم (FIX) تقسیم میشوند.

02کلید های اتوماتیک قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم چه تفاوتی با هم دارند؟

1-   در کلید های اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم   امکان تنظیم جریان از 0.6 یا 0.8 تا 1 برابر جریان بار کامل وجود دارد.

2-کلیدهای اتوماتیک غیر قابل تنظیم(فیکس) از لحاظ رنج جریان قابل حفاظت غیر قابل تنظیم هستند.