کلید مینیاتوری و محافظ جان

فیوز مینیاتوری و محافظ جان چیست؟

فیوز مینیاتوری (Miniature Circuit Breaker)

کلید مینیاتوری (MCB) یکی از پرکاربردترین تجهیزات الکتریکی است.

این محصول برای قطع بار، حفاظت و ایزولاسیون یک بخش مدار مانند موتورها،مدارهای کنترل و… مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مینیاتوری ها در مدارهای فشار ضعیف از قبیل مصارف خانگی، روشنایی صنعتی، یا سایر کاربردهای تجاری به کار می‌روند.

فیوز محافظ جان (Residual current circuit breaker)

اساس کار کلیدهای محافظ جان حفاظت در برق گرفتگی به صورت غیر مستقیم است یعنی در اتصال فاز به بدنه کاربرد دارد .

این کلید در برابر تماس مستقیم با برق حفاظت ایمنی مطمئنی نخواهد داشت.

انواع  محافظ جان ها عبارتند از:

کلید های RCCB : RCCB مخفف Residual Current Circuit Breaker می باشد.

به معنای لغوی کلیدهای قطع جریان نشتی، RCD هایی هستند که حفاظت اضافه بار ندارند.

وظیفه آنها فقط حفاظت در برابر جریان نشتی می باشد.

کلید های RCBO : RCBO مخفف Residual Current Circuit Breaker With Over Protection میباشد.

به معنای لغوی کلید های قطع جریان نشتی با حفاظت اضافه بار می باشند.

این کلید ها علاوه بر حفاظت جریان نشتی که وظیفه اصلی آنهاست، حفاظت در برابر جریان اضافه بار را نیز بر عهده دارند.

36
36

سوالات متداول

01کلیدهای مینیاتوری هیوندای به چند تیپ تقسیم میشوند؟

کلید های مینیاتوری به پنج دسته تقسیم میشوند که تیپ آنها عبارت اند از:

1-تیپ B:که عموما در مصرف های خانگی و روشنایی کاربرد دارند.

تیپ C:که در مصارف صنعتی کاربرد دارند.

تیپ D:برای مصارف صنعتی خاص استفاده میشوند.

تیپ K:برای حفاظت در مدارات قدرت، ترانسفورماتور و موتور‌ها امورد استفاده قرار می گیرد.

تیپ Z:این تیپ از کلید مینیاتوری هنگامی که جریان عبوری از جریان نامی بیشتر شود در یک مدت زمان خاص که از تمامی تیپ‌ها کمتر است، طبق منحنی قطع، فرمان قطع را صادر می‌کند.

02اساس کار محافظ جان چیست؟

بر اساس استانداردهای موجود بدن انسان توانایی تحمل جریان ۳۰ میلی آمپری را در مدت زمان ۲۰۰ میلی ثانیه دارد .

پس کلید محافظ جان برای واحد های مسکونی و اداری می بایست در صورتی که مقدار جریان نشتی از ۳۰ میلی امپر تجاوز نمود عمل کرده و مدار را در کمتر از ۲۰۰ میلی ثانیه قطع نماید .

03محافظ جان ترکیبی (RCBO) چیست؟

کلید محافظ جان ترکیبی یا همان RCBOنوع دیگری از کلیدهای محافظ جان می باشد که علاوه بر جریان نشتی به اضافه‌بار هم واکنش نشان می‌دهند.

کلیدهای محافظ جان ترکیبی یا RCBO ؛ترکیبی از کلیدهای مینیاتوری (MCB)و محافظ جان معمولی ( RCCB ) میباشد و عملکرد آن ترکیب هر دو کلید می باشد.