فیوز مینیاتوری (MCB)

فیوز مینیاتوری (MCB) یا به عبارت دیگر کلید مینیاتوری چیست؟

فیوز مینیاتوری (MCB) و یا به عبارت دیگر کلید مینیاتوری برای محافظت از مدارهای الکتریکی ولتاژ پایین در برابر آسیب ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه استفاده می شود. MCB ها معمولاً تا جریان 125 آمپر درجه بندی می شوند. این وسیله می تواند از نوع حرارتی یا مغناطیسی حرارتی باشد.

کلیدهای مینیاتوری کامل ترین راه حل برای حفاظت اضافه بار، اتصال کوتاه و نشت جریان در مصارف خانگی و تجاری میباشند.

27
27
27
27
27
29