سیم و کابل

سیم از رشته یا گروهی از رشته های هادی الکتریکی تشکیل شده است. به مجموعه چند سیم، کابل می گویند.

کاربرد کابل

دامنه ی استفاده از کابل ها بسیار وسیع است. کابل یکی از مهم ترین اجزای برقی است. در کل هیچ وسیله ی الکتریکی بدون جریان برق روشن نمی شود. حتی دستگاه های بی سیم نیز به کابل شارژی نیاز دارند تا باتری آن ها شارژ شود.

سیم تلفن

در این میان سیم رانژه یا سیم تلفن نیز وجود دارد که از جفت شدن دو سیم نازک از جنس مس یا آلومینیوم تشکیل می شود. همانطور که از نام این سیم مشخص است در اتصال خط تلفون یا آیفون از آن استفاده می شود. این سیم نازک بوده و در دو رنگ مختلف تولید می شود. سیم تلفن ثابت از سوی مخابرات به صورت زمینی کابل کشی می شوند و به واسطه ی جعبه های تقسیم در شهر به ساختمان های مشترکین می رسند.

سوالات متداول

01روش انتخاب سیم و کابل به چه صورت است؟

روش انتخاب سیم یا کابل بر اساس طول مسیر و جریان الکتریکی می باشد.

02جریان الکتریکی چیست؟

جریان الکتریکی به جاری شدن بار الکتریکی گفته می‌شود.

03روش محاسبه طول مسیر و افت ولتاژ به چه صورت است؟

برای سیم نمره ا (۱ میلیمتر مربع) به طول یک متر ، و با جریان یک آمپر ، افت ولتاژ ۰٫۰۲ ولت است.
بنابر این افت ولتاژ را میتوانید از فرمول زیر محاسبه کنید:
۰٫۰۲ x طول سیم x سطح مقطع سیم / آمپر مصرفی
توجه کنید: برای برق تکفاز طول مسیر را در ۲ ضرب کنید(سیم فاز+سیم نول) ، ولی در برق سه فاز متعادل فقط ده درصد به طول مسیر اضافه کنید