تایمر‭ ‬ستاره‭ ‬مثلث برنا YDC

قابليت تنظيم زمان راه‌اندازي ستاره از ۳ تا ۶۰ ثانيه

۵۰ ميلي‌ثانيه تأخير  بين قطع كنتاكتور ستاره و  وصل كنتاكتور مثلث

با ولتاژهاي تغذيه۱۱۰،۲۲۰ و ۳۸۰ ولت متناوب

داراي دو رله يك كنتاكت مجزا

داراي يك سيگنال جهت نمايش وضعيت مثلث

در ابعاد : mm۱۰۸*۴۵*۸۰