آشنایی با انواع تابلوهای برق: امروزه تابلوهای برق یکی از عناصر اصلی واحدهای صنعتی و مسکونی محسوب می شوند تابلو برق عبارت است از محفظه ای معمولا بسته که تجهیزات الکترونیکی، اتوماسیون یا برق صنعتی می تواند در آن نصب شود.

وظایف انواع تابلوها

  • کنترل دستی یا اتوماتیک یک فرایند صنعتی

  • توزیع برق بین تجهیزات

  • اصلاح ضریب توان

بحث ما در اینجا مربوط به تابلوهای فشار ضعیف یا همان تابلوهای LV است.

چند دسته بندی مختلف می توان برای انواع تابلو های برق پیشنهاد کرد:

دسته بندی اول بر اساس نوع عملکرد تابلو است که این دسته بندی به صورت زیر است

تابلوهایی که برای کنترل یک پروسه صنعتی استفاده می شوند و معمولا شامل PLC ها نیز هستند

تابلوهایی که فقط جهت کنترل موتورهای AC یا DC استفاده می شوند که معمولا شامل درایوها، مدارهای فرمان کنتاکتوری ، SOFT STRATER ها یا مدارهای راه اندازی موتور به صورت ستاره مثلث نیز می شوند.

تابلوهای توزیع که جهت توزیع برق و در واقع توزیع جریان بین تجهیزات مختلف صنعتی استفاده می شوند

تابلوهای اصلاح ضریب قدرت که به تابلوهای بانک خانی معروف هستند،البته ممکن است چند مورد از موازد بالا در یک مجموعه تابلو کنار هم قرار بگیرند.

دسته بندی دوم را می توان بر اساس محل نصب تابلو مشخص کرد.انواع تابلوها از نظر محل نصب عبارتند از:

تابلوهای داخلی (Indoor): این تابلوها در فضای بسته مثل داخل کارگاه یا ساختمان مسکونی نصب می شوند.

تابلوهای خارجی (Outdoor): که در فضای باز نصب می شود.

 

 

 

 

دسته بندی سوم بر اساس ایستایی تابلو است که این دسته بندی به این صورت است:

تابلوی ایستاده (selt standing): خود استا روی پایه های خودتابلوهای دیواری (wall mounted): بر روی دیوار به صورت توکار یا روی کار

دسته بندی سوم را می توان بر اساس ساختمان و شکل ظاهری تابلوها مشخص کرد.

تابلوهای Metal Enclosed : به صورت محفظه تمام بسته هستند که تجهیزات در آن نصب می شوند و به دو نوع زیر تقسیم می شوداف – Metal Clad : در این تابلو محفظه های مختلف کلید ، باس بار ، سر کابل و LV از هم جدا شده اند.

ب – Compartment Type : در این نوع تابلو محفظه های مختلف از هم جدا نیستند.

تابلوهای کشویی: سرویس راحت تر این تابلوها و ایمنی بالاتر آنها باعث شده در صنعت برق به صورت گسترده مورد استفاده قرار بگیرندو این تابلوها معمولا به دو صورت MCC (تابلوی کنترل موتور) و تابلوی مرکز قدرت که تغذیه کننده تابلوهای MCC هستند ساخته می شوند.