نحوه انتخاب فیوز مناسب برای ساختمان

آشنایی با نحوه انتخاب فیوز مناسب برای ساختمان می تواند کمک بزرگی برای طراحی سیستم برق کشی استاندارد در ساختمان باشد.

به طور حتم در زمان سیم کشی برق ساختمان کلیه اقدامات لازم به منظور حفظ ایمنی سیستم توسط مجری برقکار و متخصص اجرا می شوند.

اما چیزی که در این بین وجود دارد احتمال نشتی برق از مدار و بروز اتصال کوتاه است که اگر برای این معضل راه حلی در نظر گرفته نشود، چه بسا خطرات جانی و مالی جبران ناپذیری مصرف کننده را تهدید کند.

به همین دلیل فیوز برق ساختمان تنها سلاحی است که می توان از آن در برابر بروز خطرات ناشی از اتصال کوتاه، اضافه بار و نشتی برق در تجهیزات و مدارهای برقی ساختمان استفاده کرد.

نحوه انتخاب فیوز مینیاتوری مناسب برای ساختمان

در این مرحله که با انواع فیوز آشنا شدید، نوبت به آن می رسد تا نحوه انتخاب فیوز مناسب برای ساختمان با هم بررسی کنیم.

برای یافتن فیوز مناسب برای ساختمان لازم است تا به تک تک سوالات زیر پاسخ دهیم. هر کدام از این پرسش ها جزو پارامترهای مهم در انتخاب فیوز مناسب برای ساختمان هستند:

۱-مقدار جریان نرمال در مدار چقدر است؟

به منظور انتخاب آمپراژ صحیح برای فیوز ساختمان باید ابتدا بدانید حداکثر جریان عبوری از مدار در دمای ۲۵ درجه سانترگراد چقدر است؟

زمانی که مقدار جریان در مدار مشخص شد، باید فیوزی را انتخاب کنیم که از مقدار حداکثر جریان عبوری در مدار حداقل %۱۳۵ظرفیت بالاتری داشته باشد.

به عنوان مثال اگر جریان گذری نرمال در مدار ۱۰ آمپر باشد، ما برای این مدار به یک فیوز مینیاتوری با ظرفیت ۱۵ آمپر نیاز داریم.

۲-مقدار ولتاژ چقدر است؟

یکی از اصول مهم در زمان انتخاب فیوز مناسب برای ساختمان این است که باید همیشه مقدار ولتاژ فیوز مینیاتوری بیشتر از ولتاژ مداری باشد که فیوز قرار است از آن محافظت کند.

به عنوان مثال اگر ولتاژ یک مدار ۲۴ ولت است، مقدار ظرفیت ولتاژ فیوز مینیاتوری باید بیش از ۲۴ ولت باشد.

قوانین اصلی در انتخاب فیوز مناسب برای ساختمان

هر چند در قسمت قبلی به برخی از این پارامترها اشاره کردیم، اما در این بخش می خواهیم قوانین کلی در زمان انتخاب فیوز مناسب برای ساختمان را بیان کنیم:

  • مقدار ولتاژ نامی فیوز باید بیشتر یا هم اندازه ولتاژ مدار باشد.

  • ظرفیت نامی جریان اتصال کوتاه فیوز مینیاتوری باید برابر یا بیشتر از حداکثر جریان اتصال کوتاهی باشد که احتمالاً در مدار ایجاد می شود.

  • تعداد پل های فیوز مینیاتوری باید متناسب با تعداد مدارهایی باشد که قرار است توسط فیوز محافظت شود. به عنوان مثال برای مدارهای برق خانگی، باید از فیوز تک فاز استفاده کرد.

  • در صورتی که نیاز باشد هر دو مسیر فاز و نول به فیوز متصل شود، باید از فیوزهای دو پل استفاد نمود.

  • مقدار آمپراژ فیوز مینیاتوری باید با توجه به حداکثر جریان در مدار تخمین زده شود.

به عنوان مثال اگر ظرفیت جریان عبوری مدار ۲۰ آمپر بوده و تجهیزات الکتریکی ۱۰ آمپر جریان از خود عبور می دهند، ظرفیت فیوز باید بیش از ۱۰ آمپر و کمتر از ۲۰ آمپر باشد.

  • تیپ فیوز بر اساس نوع مدار مصرفی انتخاب می شود. برای مدارهای روشنایی از فیوز تیپ B، برای مصرفی های پرقدرت از مدار تیپ C و برای کولر گازی از فیوز تیپ D استفاده می شود.

جدول انتخاب فیوز مینیاتوری:

جدول انتخاب فیوز مینیاتوری بر اساس تیپ، سرعت عملکرد، ظرفیت و نوع کاربری آن

با کمک جدول فوق می توانید تیپ فیوز مینیاتوری را بر اساس نوع استفاده خود در کنار ظرفیت و سرعت عملکرد فیوز انتخاب کنید.

در جدول زیر آمپراژ فیوزهای مینیاتوری را با احتساب چند پل بودن فیوز برای شما ذکر کرده ایم: