محافظ جان ال اس LS

کلید های محافظ جان جهت حفاظت از مدار در برابر نشتی جریان و حفاظت از اشخاص در برابر برق گرفتگی به کار می روند. کلید های محافظ جان برند LS دارای قابلیت تشخیص خطای زمین و هم چنین قابلیت تشخیص خطای اضافه بار هستند. در انواع دو پل و چهار پل با قابلیت نصب روی ریل ساخته می شوند.

کلید محافظ جان، دارای سری های مختلفی هستند، که از میان آنها سری RKN از نوع RCCB و سری های RKP و RKS از نوع RCBO هستند.

کلید های محافظ جان برند LS در رده کلید های شناخته شده در بازار صنعتی می باشند و با کیفیت بالای خود توانسته اند توجه متخصصین این حوزه را جلب کنند. این کلید ها قابل تنظیم نبوده و در رنج مورد نظر خودشان توانایی عملکرد دارند. این کلید های محافظ جان در سه رنج حساسیت نشتی جریان شامل ۳۰، ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی آمپر ساخته شده و بسته به نیاز مشتری در هریک از این رنج ها به کار می روند.