کنتاکتور ۱۳۰ آمپر ۶۰ کیلووات،بوبین ۲۴۰ولت (AC) LS،دارای ۱۲ ماه ضمانت.

کنتاکتور یک کلید مغناطیسی است که برای قطع و وصل مدار و کنترل و فرمان مدارهای الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.

کنتاکتور جزء محصولاتی است که در آن با استفاده از خاصیت الکترومفناطیس باعث شده تعدادی کنتاکت به یکدیگر متصل شده یا از یکدیگر جدا شوند.

این خاصیت کنتاکتور سبب قطع و وصل یا تغییر اتصال مدار می گردد،در ضمن نکته ای دیگر در خصوص کنتاکتور میتوان به این مورد اشاره کرد که معمولا هر کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی برای مدار میباشد.

کنتاکتور یک سوییچ (رله) کنترل شده ی الکتریکی می باشد که به طور معمول توسط مداری کنترل خواهد شد.

کنتاکتورها در زمینه های مختلفی استفاده می شوند از جمله: برای کنترل موتورهای الکتریکی، نورپردازی، گرمایش، بانک های خازنی، تبخیرکننده های حرارتی و سایر بارهای الکتریکی،در قسمتی که هستۀ ثابت وجود دارد یک سیم پیچ واقع شده است که با عبور جریان از آننیرویی به وجود خواهد آمد که هسته متحرک را به هسته ثابت وصل می کند.

هسته متحرک وقتی به حرکت در می آید باعث می شود تعدادی کنتاکت باز، بسته و تعدادی کنتاکت بسته،باز شوند.

کنتاکتورها به طور مستقیم با دستگاه هایی که جریان بالا دارند اتصال برقرار می کنند،به عبارت دیگر کنتاکتور از یک مغناطیس الکتریکی تشکیل شده است که یک سمت آن متحرک بوده و همین قسمت متحرک توسط فنری از قسمت ثابت نگه داشته شده است و دراین قسمت یک سری کنتاکت عایق شده اند که به آن متصل می شوند و با آن حرکت میکنند.