بی متال

حفاظت موتورها اهمیت بسیاری دارد بی متال یا رله حرارتی برای حفاظت از موتور الکتریکی در مقابل اضافه بار استفاده می شود. بی متال به این شکل عمل می کند که در صورت عبور جریان بیش از حد جریان تنظیم شده روی آن، عمل نموده و مسیر جریان را قطع می کند.

مشخصات فنی بی متال اشنایدر

همانطور که گفته شد بی متال در صورت عبور جریان بیش از حد مجاز موظف به قطع جریان الکتریکی مدار هستند. در صورت بروز این خطا بی متال به صورت زیر عمل می‌کند.

جریان عبوری ۵% بیشتر از حد تنظیم شده باشد :

بیشتر از ۲ ساعت طول می‌کشد تا بی متال جریان را قطع کند.

جریان عبوری ۲۰% بیشتر از حد تنظیم شده باشد :

کمتر از ۲ ساعت طول می‌کشد تا بی متال جریان را قطع کند.

جریان عبوری ۵۰% بیشتر از حد تنظیم شده باشد :

کمتر از ۲ دقیقه طول می‌کشد تا بی متال جریان را قطع کند.

تمامی این بی متال‌ها در گستره دمایی ۲۰- درجه تا ۶۰ درجه سانتی گراد قادر به استفاده هستند.

در رابطه با سیستم فنی بی متال هم می‌توان گفت، هر بی متال از شش بخش اصلی تشکیل شده است که به شرح زیر هستند :

  • تیغه اتصال به کنتاکتور

  • پیچ اتصال به موتور

  • ترمینال بسته مدار فرمان

  • ترمینال باز مدار فرمان

  • پیچ تنظیم جریان

  • دکمه برگشت ضعیف