بی متال LS

بیمتال LS یکی دیگر از برند های محبوب در بازار می باشد که در بسیار از پروژه ها و تابلو برق های صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد بیمتال LS تیپ ۳۲ آمپر یکی از پر استفاده ترین رله های حرارتی این برند می باشد.

مشخصات فنی

بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) LS مدل MT32 3H تنظیمات ۱۸-۱۲

کنتاکتهای کمکی این بی متال یک کنتاکت باز و یک کنتاکت بسته می باشد

بیمتال LS (MT)

MT-12 تنظیم جریان در رنج های آمپری ۰.۴ الی ۶ (برای کنتاکتور ۶ آمپر)
MT-32 تنظیم جریان در رنج های آمپری ۰.۴ الی ۴۰ (برای کنتاکتور ۹ الی ۴۰ آمپر)
MT-63 تنظیم جریان در رنج های آمپری ۱۸ الی ۶۵ (برای کنتاکتور ۵۰ الی ۶۵ آمپر)
MT-95 تنظیم جریان در رنج های آمپری ۲۸ الی ۱۰۰ (برای کنتاکتور ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر)
MT-150 تنظیم جریان در رنج های آمپری ۵۴ الی ۱۵۰ (برای کنتاکتور ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر)
MT-250 تنظیم جریان در رنج های آمپری ۶۵ الی ۲۴۰ (برای کنتاکتور ۱۸۵ الی ۲۲۵ آمپر)
MT-400 تنظیم جریان در رنج های آمپری ۱۶۰ الی ۴۰۰ (برای کنتاکتور ۲۶۵ الی ۴۰۰ آمپر)
MT-800 تنظیم جریان در رنج های آمپری ۲۰۰ الی ۸۰۰ (برای کنتاکتور ۴۰۰ الی ۸۰۰ آمپر)