بی متال LS

بیمتال LS یکی دیگر از برند های محبوب در بازار می باشد که در بسیار از پروژه ها و تابلو برق های صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد بیمتال LS تیپ 150 آمپر یکی از پر استفاده ترین رله های حرارتی این برند می باشد.

مشخصات فنی

بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) LS مدل MT150 3H تنظیمات 75-54

کنتاکتهای کمکی این بی متال یک کنتاکت باز و یک کنتاکت بسته می باشد

بیمتال LS (MT)

MT-12 تنظیم جریان در رنج های آمپری 0.4 الی 6 (برای کنتاکتور 6 آمپر)
MT-32 تنظیم جریان در رنج های آمپری 0.4 الی 40 (برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر)
MT-63 تنظیم جریان در رنج های آمپری 18 الی 65 (برای کنتاکتور 50 الی 65 آمپر)
MT-95 تنظیم جریان در رنج های آمپری 28 الی 100 (برای کنتاکتور 75 الی 100 آمپر)
MT-150 تنظیم جریان در رنج های آمپری 54 الی 150 (برای کنتاکتور 130 الی 150 آمپر)
MT-250 تنظیم جریان در رنج های آمپری 65 الی 240 (برای کنتاکتور 185 الی 225 آمپر)
MT-400 تنظیم جریان در رنج های آمپری 160 الی 400 (برای کنتاکتور 265 الی 400 آمپر)
MT-800 تنظیم جریان در رنج های آمپری 200 الی 800 (برای کنتاکتور 400 الی 800 آمپر)