پارس فانال P&F

بی متال (رله حرارتی) پارس فانال مدل PFR22 رنج تنظیم: 2/5-1/6