محافظت کلید حرارتی

اگر به موتور بار اضافه اعمال شود، موتور جریان بیشتری می کشد و و در اثر این جریان اضافه موتور داغ می شود، در این صورت کلید حرارتی عمل کرده و مدار را قطع می کند. همچنین هنگامی که در الکتروموتور اتصال کوتاه بین دو فاز، اتصال بدنه با فاز یا نول، اتصال فاز و نول رخ می دهد، موتور شروع به داغ شدن می کند و با عملکرد به موقع کلید حرارتی از آسیب دیدن موتور جلوگیری می شود.

تجهیزات جانبی کلیدهای حرارتی

 کنتاکت کمکی: کاربرد کنتاکت کمکی در مانیتورینگ و مدار فرمان است. و نحوه عملکرد آن به این صورت است که همزمان با باز و بسته شدن کنتاکت های اصلی کلید، کنتاکت های کمکی نیز تغییر وضعیت می دهند.

کنتاکت آلارم(خطا) : یکی دیگر از تجهیزات جانبی کلیدهای حرارتی کنتاکت آلارم می باشد، این کنتاکت جهت اعلام وضعیت خطا هنگام رخ دادن هر کدام از خطاهای اضافه بار و یا اتصال کوتاه می باشد. (درصورت باز شدن کلید درحالت عادی کنتاکت آلارم تغییر وضعیت نمی دهد)