کنتاکت کمکی مینیاتوری هیوندای

این وسیله در کنار کلید مینیاتوری نصب شده و با قطع شدن کلید مینیاتوری پلاتین آن نیز تغییر وضعیت می دهد.