رله شنت هیوندای HYUNDAI

رله شنت (Shunt relay)یک رله حفاظتی است که معمولآ در کلیدهای اتوماتیک هوایی (ACB) در کنار رله Under Voltage جاسازی می شود . این رله جزو لوازم جانبی حفاظتی کلید های هوایی می باشد .

رله شنت دونوع دارد که از نظر ظاهری اغلب شبیه به هم هستند:

۱-رله شنت قطع کننده کلید

۲- رله شنت وصل کننده کلید

این رله هنگامی که ولتاژ تغذیه اش مقداری بین ۷۰ تا ۱۱۰ درصد ولتاژ نامی گردد فرمان قطع کلید را صادر می کند یا می توان به  کمک کنتاکت کمکی عمل این رله را برای مقاصد دیگر مانیتور نمود. مثلآ برای کنترل و فرمان ازراه دور و یا قطع و وصل از طریق کنترلرها مثل PLC  . به زبان ساده کلیدهای حفاظتی معمولا بصورت دستی هستند ولی این نوع لوازم به ما کمک میکنند تا ازآنها بتوانیم در مدارات کنترل و فرمان هم استفاده کنیم مانند کنتاکتور که از آن در موارد مشابه استفاده می شود

این رله ها در کلید های هوایی در دو تیپ کلی برای ولتاژ dc و ac ساخته شده اند .