کنتاکت کمکی و خطای کلید مینیاتوری OF+SD/OF

تجهیزات کمکی کلید مینیاتوری اشنایدر که برای نشانگر وضعیت کلید مطابق با استاندارد IEC60947-2 وجود دارند عبارتند از:

  • کنتاکت باز و بسته OF (کنتاکت کمکی)
  • کنتاکت نشانگر خطا (کنتاکت خطا) SD
  • کنتاکت کمکی و خطا OF+OF/SD

   کنتاکت کمکی ترکیبی OF+OF/SD، هر دو خاصیت کنتاکت های کمکی OF و کنتاکت نشانگر خطای SD را هم زمان در ساختار خود در بر می گیرد و به عنوان یک کنتاکت نشانگر از راه دور شناخته می شود.

   این کنتاکت جهت نشان دادن وضعیت قطع و وصل کلید (OF) و وضعیت قطع کلید (در صورت وجود خطا) (SD) استفاده می شود و در واقع در برگیرنده عملکرد کنتاکت OF جهت نمایش وضعیت قطع و وصل کلید در کنار کنتاکت سیگنال هشدار خطا است.

   اگر پیچ های بالایی به مدار وصل شوند حالت کنتاکت کمکی OF کار می کند. اگر پیچ های پایین به مدار وصل شوند حالت کنتاکت کمکی OF یا SD استفاده می شود. انتخاب این حالت ها توسط سوئیچ تغییر وضعیت گردان (Rotary changeover Switch) که در قسمت راست کلید متصل می شود انجام می گیرد. حالت انتخاب شده روی قسمت جلوی تجهیز نشان داده می شود. نشانگر خطا SD نیز توسط یک نشانگر مکانیکی قرمز رنگ که بر روی قسمت جلوی کنتاکت موجود است نمایش داده می شود.

   اتصال به این وسیله جانبی کلید مینیاتوری اشنایدر توسط ترمینال های پیچی که در قسمت های بالا و پایین قطعات وجود دارد انجام می گیرد. لازم به ذکر است اتصال به ترمینال های این تجهیز از طریق ۲ کابل افشان یا مفتولی با سطح مقطع ۱.۵ میلی متر مربع و یا یک کابل افشان یا مفتولی با سطح مقطع حداکثر ۲.۵ میلی متر مربع امکان پذیر است.

   کنتاکت کمکی و خطا مدل ۲۶۹۲۹، یکی از کنتاکت های OF+OF/SD اشنایدر است که عرض آن برابر کنتاکت کمکی های OF یا SD و به اندازه ۹ میلی متر است.

   دمای مناسب محیط جهت عملکرد این تجهیز از ۲۵- تا ۵۰ درجه سانتی گراد تعیین گردیده است.

   این تجهیز سمت چپ کلید مینیاتوری نصب می گردد.

 نمای مداری کنتاکت کمکی و خطای کلید مینیاتوری

 تصاویر زیر نمای مداری کنتاکت کمکی و خطا، نحوه اتصالات آن و چگونگی انتخاب حالت OF یا SD را به خوبی نمایش می دهند: