کنتاکت کمکی کلید حرارتی۱NO+1NC اشنایدر الکتریک سری GV2 و GV3

کنتاکت کمکی کلید حرارتی اشنایدر با کد فنی GVAN11 است که دارای یک تیغه یا کنتاکت NO و یک کنتاکت NC (1NO+1NC) است.

    همان طور که می دانید، کلید محافظ موتور یاMPCB از عناوین دیگری هستند که در مورد کلید حرارتی مغناطیسی به کار می روند. کلید حرارتی  مغناطیسی قابلیت قطع زیر بار و قطع و وصل الکتروموتورهای سه فاز را دارند. هم چنین می توان جریان این کلیدها را در یک بازه به صورت دقیق تنظیم کرد.

   کلید حرارتی از طریق قطع مستقیم سه فاز مدار قدرت، موتور را خاموش (قطع) می کند.

   از جمله قابلیت های کلیدهای محافظ موتور اشنایدر الکتریک قابلیت اتصال کنتاکت های کمکی به آن هاست که این قابلیت هم برای اتصال از وجه جانبی (پهلو) کلید هم اتصال کنتاکت از روبه رو و بالای کلید وجود دارد.

 کنتاکت کمکی کلیدهای حرارتی اشنایدر سری GV2 و GV3 نصب از کنار کلید

 جهت اتصال کنتاکت کمکی به کلیدهای حرارتی اشنایدر سری GV2 و GV3 از کنار کلید، از کنتاکت کمکی GVAN11 و برای نصب از روبه رو (جلو) کلید حرارتی اشنایدر در سری GV2 و GV3 از کنتاکت کمکی GVAE11 استفاده می شود.

  یک سؤال در چه صورت از کنتاکت کمکی برای کلید حرارتی (محافظ موتوری) استفاده می کنیم؟

   همان طور که می دانید از کنتاکت کمکی جهت نشان دادن موقعیت کلید استفاده می شود. کنتاکت کمکی کلید حرارتی اشنایدر هم با ایجاد سیگنالی قطع و وصل بودن کلید را از را دور نشان می دهد.

   با تریپ یا خاموش شدن کلید حرارتی تیغه های کنتاکت کمکی نیز تغییر وضعیت می دهند.

   با توجه به این که کنتاکت های کمکی کلید حرارتی در مدار فرمان استفاده می شوند، مثالی که از کاربرد و محل استفاده آن ها می توان ذکر کرد، اتصال تیغه های کنتاکت کمکی به چراغ های سیگنال برای چک و کنترل روشن و خاموش بودن موتور و یا اتصال به ورودی های دیجیتال PLC برای مانیتورینگ عملکرد موتور از طریق PLC است.

   کنتاکت کمکی GVAN11 با کلیدهای حرارتی اشنایدر سری GV2P، GV2ME، GV3P، GV2L،  GV3L، GV2LE و GV2RT تطابق دارد.

طریقه نصب کنتاکت کمکی GVAN11 به کلید حرارتی

   امکان نصب ساده این کنتاکت کمکی اشنایدر یک مزیت محسوب می شود.