رله شنت (Shunt Trip)

    رله شنت به عنوان یک تجهیز حفاظتی کمکی در انواع متفاوتی برای انواع کلید حفاظتی مانند کلید اتو ماتیک کمپکت،کلید هوایی و یا حتی به شکل متفاوت تر برای کلید مینیاتوری تولید می شود.

  رله شنت در داخل کلید اتوماتیک نصب می شود و هنگامی که رله شنت تغذیه شود به طور خودکار کلید اتوماتیک را قطع می کند. هنگامی که ولتاژ تغذیه رله بین ۷۰ تا ۱۱۰ درصد ولتاژ نامی شود، رله فرمان قطع کلید را می دهد.

   هر گاه کلید اتوماتیک کمپکت به وسیله رله شنت یا آندر ولتاژ قطع شده باشد، کلید باید reset شود تا برای وصل مجدد آماده گردد.

   رله شنت اشنایدر با کد فنی LV429387، با رنج ولتاژ ۲۰۸ تا ۲۷۷ ولت در فرکانس ۶۰ هرتز و ولتاژ ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت در فرکانس ۶۰/۵۰ هرتز تولید می شود.

   زمان پاسخ گویی این رله ۵۰ میلی ثانیه است.

   در شکل زیر محل قرار گیری تجهیزات کمکی از جمله رله شنت MX را در کلید اتوماتیک کمپکت مشاهده می کنید:

                                                           

  رله شنت هنگامی که توسط جریانی تحریک شود عمل می کند. این جریان می تواند تحت هر ولتاژ کنترل مانند ۱۲، ۲۴ یا ۱۲۰ ولت و یا ولتاژ خط مصرف ۲۲۰ ولت دریافت شود. با دریافت این جریان رله شنت تحریک می شود و می تواند یک سیگنال الکتریکی در خروجی خود ایجاد نماید که توسط این سیگنال الکتریکی می توان عمل کنترلی را انجام داد. به شیوه ای دیگر، گاهی لازم است بدون اینکه خطایی رخ داده باشد کلید قطع شود. برای این کار یک کنتاکت کوچک به نام رله شنت در داخل MCCB یا در کنار کلید هوایی قرار می گیرد و با تحریک آن کلید قطع می شود.