رله کنترل فاز تک فاز – محافظ بوبین کنتاکتور SPC-101

 

قابلیت تنظیم زمان تاخیر در وصل از ۳۰ثانیه تا ۵دقیقه

محافظت مصرف کننده های تک فاز در برابر ولتاژ شبکه

محافظت کمپرسورهای مبرد در برابر افزایش فشار ناشی از قطع و وصل متوالی دارای یک رله یک کنتاکت

دارای ۵سیگنال

۱.ولتاژ ورودی

۲.ولتاژ بیش از حد مجاز

۳.ولتاژ کمتر از حد مجاز

۴.زمان تاخیر در وصل

۵.زمان خروجی

ولتاژ تغذیه : ۱۷۰تا۲۵۰ ولت متناوب

فرکانس شبکه : ۵۰یا ۶۰ هرتز

تلفات داخلی : سه وات

رله خروجی : یک رله کنتاکت

جریان کنتاکت : ۶آمپر