رله روشنایی-فتوسل میکرو مکس MICRO MAX

فتوسل های شرکت میکرومکس با خروجی های حداکثر ۱۰ و ۱۶ و ۲۵ آمپر تولید می شوند.جهت روشن کردن اتوماتیک لامپ ها در هنگام غروب آفتاب و خاموش کردن آنها در زمان طلوع آفتاب به کار میروند.

صرفه جویی در مصرف برق و افزایش عمر مفید لامپ ها از مزایای استفاده از فتوسل می باشد.