شاسی استارت فلزی تکنوفاز ( PUSH BUTTON )

کد فنی : XB2-BA31
این محصول در بیشتر مواقع جهت نصب در تابلو های برق صنعتی استفاده میشود که با آن کنتاکتور یا مدار را قطع (روشن) میکنند.
این شاسی از سه قسمت اصلی ساخته شده است که عبارتند از:

  • دکمه : دکمه فشاری سبز رنگ

  • بدنه : فلزی که دکمه را به کنتاکت متصل میکند.

  • کنتاکت : وسیله ای که از دکمه فرمان قطع و وصل را میگیرد و جریان را قطع یا وصل میکند.

انواع دیگر پوش باتن های تابلویی تکنوفاز عبارتند از شاسی استاپ فلزی ، استارت استاپ دوبل تکنوفاز ، استارت استاپ چراغدار ، استارت استاپ باکالیت و شاسی های تابلویی قارچی ساده و قفل شو و کنتاکت کمکی و …