کلید مینیاتوری اشنایدر

چند سالی هست بحث ایمنی برق در ساختمان تحت قوانین مصوب سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شده و بر آن بسیار تاکید شده است. به همین دلیل وسایل حفاظتی متنوعی برای تأمین امینت برق کشی ساختمانی و صنعتی مورد استفاده و توجه قرار گرفته است.

فیوز یا کلید مینیاتوری یا MCB – Miniature Circuit Breaker یکی از این ابزارها است که ساختمان داخلی شبیه فیوز آلفا دارد و به واسطۀ خصوصیات منحصر به فردی همچون قابل استفاده بودن بعد از هر بار قطع و قطع همزمان سه فاز کاربرد فراوانی دارند.

کلید مینیاتوری اشنایدر از مدار الکتریکی در برابر جریان غیرمجاز محافظت می کند. عملکرد حفاظتی آن به این صورت است که اگر جریانی بیش از جریان نامی مدار از آن عبور کند، برای بالا بردن ایمنی و جلوگیری از اتصالی، جریان برق را قطع می کند. یکی از ابزار اصلی حفاظتی در تمامی تابلوهای برق و سیم کشی های صنعتی و ساختمانی کلید مینیاتوری است که براساس جریان نامی مدار انتخاب می شود. دو جریان مطرح در کلید مینیاتوری جربان لحظه ای و جریان نامی است.

• جریان لحظه ای به جریانی گفته می شود که در یک لحظه (کسری از ثانیه) کلید مینیاتوری توانایی تحمل آن را دارد. که طبق استاندار این مقدار در کلید مینیاتوری سری C60N اشنایدر به میزان ۶ کیلو آمپر است.

• جریان نامی به حداکثر جریان مجازی گفته می شود که یک کلید توانایی تحمل آن را دارد و اگر جریانی بیش از جریان نامی که روی کلید نوشته شده است، از کلید عبور کند، کلید مدار را قطع می کند.

• کاربرد کلید مینیاتوری اشنایدر

o انتهای خط توزیع ولتاژ ضعیف
o حفاظت مدار موتور الکتریکی
o حفاظت مدار جریان مستقیم
o حفاظت مدار روشنایی ساختمان ها
o حفاظت مدار ترانسفورماتورهای الکتریکی
o حفاظت مدارهای الکتریکی در تمامی صنایع

کلید مینیاتوری در مدار با جریان پایین و یا در تابلو های روشنایی و تابلو های توزیع با توان کم و یا جهت حفاظت مدارات کنترل و فرمان تجهیزات و تأسیسات برقی استفاده می شود و در صورت به وجود آمدن اشکالی در مدار بطور خودکار مدار را قطع می کند و در نتیجه از وسایل و سیم کشی محافظت می کند.
فیوزها و کلیدهای مینیاتوری در جریان های نامی استاندارد ۱، ۲، ۴، ۶، ۱۰، ۱۶، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۴۵، ۵۰، ۶۳ آمپر موجود هستند. کلیدها و فیوزهای جریان کم ۱ تا ۱۰ آمپر عمدتاً برای حفاظت مدارهای کوچک به کار می روند.

• ویژگی های منحصر به فرد کلید مینیاتوری اشنایدر (MCB)

o امنیت پیوسته سیستم
o حفاظت انسان در مقابل تماس غیرمستقیم با سیستم های زمین TN، IT
o حفاظت انواع مدار الکتریکی
o رنج گسترده جریان فیوز
o تشخیص سریع خطای اتصال کوتاه و اضافه بار حرارتی در کمترین زمان
o قدرت انتخاب گسترده
o امنیت عملکرد و نگهداری در مدارات برق صنعتی
o پاسخ برای تمامی زیر ساخت ها (برق صنعتی و برق ساختمان)
o حفاظت بهینه خط
o ایده آل برای حفاظت الکتریکی و قطع اتوماتیک دقیق