کلید اتوماتیک هیوندای به منظور حفاظت تأسیسات روشنائی، برق صنعتی، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه استفاده می گردد.کلید اتوماتیک یا به اختصار MCCB با ترکیبی از بخش های حساس به حرارت و جریان الکترومغناطیسی محافظت از مدارهای الکتریکی را انجام می دهد. این محصول از سه کنتاکت اصلی ، کنتاکت های فرعی و کنتاکت های جرقه ¬گیر تشکیل شده است. یکی از انواع کلیدهای اتوماتیک،(کلیدهای اتوماتیک کامپکتMCCB )می باشد. بدنه این نوع از کلید ها از نوع خاصی از قالبهای تزریقی ساخته می شود و از جمله خصوصیات آنها کوچک بودن ابعاد آنها و از معایب آنها می توان به عدم امکان سرویس و تعمیر آنها و کمتر بودن قدرت قطع آنها نسبت به کلید های هوایی اشاره نمود.

انواع کلید های کامپکت هیوندای از لحاظ قابلیت تنظیم

۱-کلیدهای اتوماتیک فیکس (غیر قابل تنظیم)
۲-کلیدهای اتوماتیک قایبل تنظیم

کلیدهای اتوماتیک فیکس

کلیدهای اتوماتیک فیکس محدوده جریان قطع ندارند درواقع روی یک جریان تنظیم شده اند و فاقد پیچ تنظیم جریان می باشند.عملکرد کلیدهای اتوماتیک فیکس به این صورت است که هرگاه جریان مدار از حد مجاز کلید بیشتر شود، این کلید جریان را قطع می کند.

کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم

این نوع از کلید اتوماتیک رنج های مختلف جریان را پوشش می دهد. و در آمپراژ پایین از ۱۶ آمپر تا آمپراژ بالا تا ۱۶۰۰ آمپر تولید می شود

مزایای استفاده از کلیدهای اتوماتیک

۱. کلیدهای اتوماتیک پس از قطع مدار به دلیل اضافه جریان یا اتصال کوتاه با رفع مشکل دوباره قابل به کارگیری هستند.
۲. از مدار و سایر المان های شبکه در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه محافظت می کنند.
۳. کلیدهای اتوماتیک قابلیت قطع سه فاز به صورت همزمان را دارند.

انواع حفاظت در کلید های اتوماتیک

حفاظت مغناطیسی:

این نوع حفاظت فقط برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه می باشد. و به همین دلیل معمولا با سایر تجهیزات حفاظتی ترکیب می شود.

حفاظت حرارتی مغناطیسی :

این نوع حفاظت، برای حفاظت در برابر اضافه بار و افزایش حرارت ناشی از اضافه جریان به کار برده می شود و همچنین قابل تنظیم جهت قطع کلید در هنگام وقوع اتصال کوتاه می باشد.

حفاظت الکترونیکی :

در این واحد حفاظتی با استفاده از واحد تریپ الکترونیکی می توان پارامترهای جریانی و زمانی مختلفی را بر حسب نیاز تنظیم نمود.