مقره آچار خور

مقره آچار خور SM40

مقره ها یکی از مهمترین تجهیزات تابلو برق مخصوصا تابلو های فشار قوی به شمار می روند که با توجه به نوع استفاده آن و شرایط محیطی که قرار است در آن استفاده شود انواع مختلفی دارند.

مقره ها باید از استحکام لازم برخوردار باشند تا بتوانند بین فاز های شبکه و دکل ها که متصل به زمین هستند ایزولاسیون کافی برای تحمل ولتاژ فاز ها را فراهم کنند.

کاربرد مقره ها به گونه ای است که باید در برابر عوامل محیطی مانند باد و باران مقاوم باشند.

ویژگی های مقره آچار خور SM40 :

 استقامت الکتریکی بالا

 استقامت مکانیکی بالا

عاری از ناخالصی و حفره های داخلی.

استقامت در برابر تغییرات درجه حرارت و عدم تغییر شکل در اثر تغییر دما

ضریب اطمینان بالا

 ضریب تلفات عایقی کم