ترمینال ریلی رعد RTP4

نگهداری سیم‌های افشان و سخت و استخوانی را دارد. بدنه این ترمینال از مواد پلی آمید ساخته‌شده است. حداکثر ولتاژ عایق این ترمینال در استاندارد IEC 60947-7-1 برابر ۸۰۰ ولت و حداکثر ولتاژ لحظه‌ای عبوری از ترمینال، بدون اینکه ترمینال آسیبی ببیند برابر ۶۰۰۰ ولت می‌باشد. سیم قابل اتصال استانداردی که می‌توان به این ترمینال متصل کرد سیمی با سطح مقطع ۴ میلی مترمربع است اما می‌توان سیمی با سطح مقطع حداکثر ۶ میلی مترمربع نیز به ترمینال وصل نمود. جریان مجاز عبوری از ترمینال ۳۲ آمپر می‌باشد اما می‌توان برای جریانی تا حداکثر ۴۱ آمپر هم از این ترمینال استفاده کرد. درپوش انتهایی یا درپوش جداکننده این ترمینال درپوش مدل ۱۰ ,۶,EP-RTP4 رعد می‌باشد. همچنین می‌توان از قفل ریل (بست انتهایی) مدل EB/1 یا EB/3 برای RTP4 استفاده کرد. برای موازی کردن این ترمینال‌ها جهت گرفتن انشعاب بیشتر و یا افزایش جریان دهی می‌توان از جمپر های مدل CC10-4، CC3-4 و CC2-4 رعد استفاده کرد. برای شماره‌گذاری ترمینال ۴ رعد باید از شماره سیم‌های سری NS6.4 استفاده کرد.